Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Προγράμματος Εξωτερικής Παρακολούθησης Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, πρόγραμμα εξωτερικής παραμονής ενηλίκων