Κέντρο Πρόληψης κατά της Χρήσης Ναρκωτικών Νομού Χίου