Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης Θεραπευτικού Προγράμματος Υποκατάστασης Αθήνας - Πειραιά