Πολυδύναμος Συµβουλευτικός Σταθµός Τµήµα Αποκατάστασης Εξαρτηµένων ΙΑΝΟΣ