Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης Νομού Καρδίτσας ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ