Συµβουλευτικό Κέντρο Εφήβων ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ, θεραπευτικό πρόγραµµα ημερήσιας φροντίδας εφήβων