Συμβουλευτικός Σταθμός Ι Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ