Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων