Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραµµα διαµονής ενηλίκων