Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών Τµήµα Αποκατάστασης Εξαρτηµένων ΙΑΝΟΣ