Α' Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ