Ανοικτή Γραμμή Μονάδα Απεξάρτησης Ι8 ΑΝΩ

Διεύθυνση
Ασκληπιού Ι9, Ι06 80, Αθήνα
Τηλέφωνο
2Ι0 367085
Email
www.18ano.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, Ι0.00--20.00

Γίνονται δεκτοί
Γενικός πληθυσμός

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Πληροφόρηση σχετικά µε τη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών και τις εξαρτήσεις
  • Βοήθεια, κατεύθυνση
  • Παραπομπές σε θεραπευτικά προγράµµατα
  • Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Περιφέρεια
Χάρτης