Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή 505 για τα Ναρκωτικά Ι031

Διεύθυνση
3ης Σεπτεμβρίου 19, Αθήνα 104 32, Ελλάδα
Τηλέφωνο
Ι03!, 210 5202759
Fax
210 5227547
Email
sosline@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 8.00--20.00

Γίνονται δεκτοί
Χρήστες Οικογένειες και φιλικό περιβάλλον χρηστών Ειδικούς στο χώρο της ουσιοεξάρτησης Γενικό πληθυσμό
Θεραπευτική προσέγγιση
  • Πληροφόρηση σχετικά µε το πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης και το σχετικό δίκτυο υπηρεσιών σε πανελλαδικό επίπεδο 
  • Παραπομπές σε θεραπευτικά προγράµµατα, κέντρα οικογενειακής υποστήριξης και Κέντρα Πρόληψης
  • Κινητοποιητική συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη σε καταστάσεις Κρίσης
  • Καταγραφή και εκτίµηση κοινωνικών αναγκών και τρόπων χρήσης ουσιών στην Ελλάδα

Διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο των πληροφοριών

Χάρτης
Εθνικοί Φορείς