Ανοικτό Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Διεύθυνση
Μητροπόλεως 10, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη,
Τηλέφωνο
2310 500477-8
Fax
2310 500478
Email
/selfhelp@auth.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 9.00--20.00 Σάββατο και Κυριακή, 13.00--20.00

Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ναρκωτικών και αλκοόλ 5 Οικογένειες και φίλοι Χρηστών » Επαγγελματίες υγείας, φοιτητές » Ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Λειτουργία Ημερήσιου Κέντρου Υποστήριξης Εξαρτηµένων Ατόμων
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Oμαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική "Διασύνδεση µε οµάδες αυτοβοήθειας
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • ποστήριξη σε ιατρικά, νομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια εκμάθησης Η/Υ και ξένων γλωσσών
  • Πολιτιστικές δραστηριότητες
  • Εθελοντική δράση στην τοπική κοινότητα
  • Yποστήριξη στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη
  • Ενημέρωση και παροχή τεχνογνωσίας για την αυτοβοήθεια σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Χάρτης