Β' Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης, Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

Διεύθυνση
Αγίας Μαρίνας 5 και Αγ. Ιερόθεου 27, Τ.Κ. 121 35, Περιστέρι
Τηλέφωνο
210 5773774, -683, -605
Email
ano18epan@yahoo.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-21.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
85 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 18 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο ψυχολογικής απεξάρτησης
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 έτος

Θεραπευτική προσέγγιση

Ολιστική προσέγγιση της εξάρτησης ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο με βάση τη διαλεκτική ανάλυση της κοινωνικοψυχογένεσης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική κάλυψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτική/ ψυχολογική υποστήριξη
 • Ατομική θεραπεία
 • Ομαδική θεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ατομική συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, ομάδες οικογένειας)

 

Θεραπεία μέσω τέχνης:

 • Ομάδα τέχνης
 • Ομάδα έκφρασης και δημιουργίας
 • Ομάδα θεάτρου
 • Ομάδα μουσικής
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Στεγαστική βοήθεια/ ξενώνας
 • Κοινωνικές υπηρεσίες 
 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας

 

Εκπαίδευση:

 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για απολυτήριο Γυμνασίου/ Λυκείου ή ΤΕΕ
 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Διδασκαλία ξένης γλώσσας
 • Διδασκαλία πληροφορικής 
 • Εκμάθηση ελληνικών
 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Ενημέρωση για θεσμικά-νομικά, ασφαλιστικά θέματα
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με εργοδότες κια φορείς αγοράς/ διαμεσολάβηση
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)

 

Άλλες δραστηριότητες:

 • Ομάδες φωτογραφίας, κοσμήματος, βιβλίου, κινηματογράφου, αγγειοπλαστικής
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς