Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά ΕΚΤΕΠΝ

Διεύθυνση
Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα (ταχυδρομική διεύθυνση: T.U. 66517, Τ.Κ. 156 01, Παπάγου
Τηλέφωνο
210 6536902, 6170014
Fax
210 6537273
Email
/ektepn@ketepn.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00 - 16.00

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Στόχοι / Σκοποί:

 • Η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τα ναρκωτικά, την τοξικομανία και τα οινοπνευματώδη στην Ελλάδα
 • H ανταλλαγή των στοιχείων αυτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με την ιδιότητά του ως εθνικού φορέα του Ευρωπαϊκού Ιζέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA)

Απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με τα ναρκωτικά
 • Αρμόδια Υπουργεία
 • Πολιτικούς
 • Δημοσιογράφους
 • Ευρύ κοινό

Δραστηριότητες:

 • Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα
 • Αποστολή στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο (π.χ. Ετήσια Έκθεση που κατατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο, συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων και πινάκων κτλ.)
 • Έκδοση εντύπων σχετικών με τα ναρκωτικά και τα οινοπνευματώδη (π.χ. Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά, Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Οινοπνευματώδη, Οδηγός Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Ουσιοεξαρτήσεων κ.ά.)
 • Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την αποτύπωση και εκτίμηση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, με όλους τους αρμόδιους φορείς που ασχολούνται με τα γαρκωτικά στην Ελλάδα, καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Αποστολή εντύπου υλικού σχετικά με τα ναρκωτικά και τα οινοπνευματώδη σε όλους τους ενδιαφερόμενους
Χάρτης