Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) Αθήνας

Διεύθυνση
Πύρλα 29, Κάτω Πατήσια, Τ.Κ. 111 45, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8542936, 8544820
Fax
210 8544819
Email
ekek@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00-15.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
90 άτομα
'Οριο ηλικίας
Έως 65 ετών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Γίνονται δεκτοί:

  • Άτομα υπό απεξάρτηση (μέλη των εγκεκριμένων προγραμμάτων θεραπείας)
  • Μέλη των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης
  • Απεξαρτημένοι

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες προκατάρτισης
  • Επαγγελματική κατάρτιση
  • Προώθηση στην αγορά εργασίας
  • Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς