Εξειδικευμμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) Απεξαρτημένων ή υπό Απεξάρτηση Ατόμων Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 122, Τ.Κ. 114 72, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3622217, 3622701
Fax
210 3622201
Email
kekano18@hol.gr
Δυναμικότητα σε θέσεις
30 άτομα
'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 έτος περίπου

Θεραπευτική προσέγγιση

Συμβουλευτική στήριξη και επαγγελματική κατάρτιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Υπηρεσίες προκατάρτισης
  • Επαγγελματική κατάρτιση
  • Προώθηση στην αγορά εργασίας
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς