Εξωτερικό Ιατρείο Ουσιοεξαρτήσεων Λαμίας

Διεύθυνση
Γ.Ν. Λαμίας, τέρμα Παπασιοπούλου, Τ.Κ. 351 00, Λαμία
Τηλέφωνο
22310 63987
Fax
22310 63987
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή, 7.00–16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
85 άτομα
'Οριο ηλικίας
'Ανω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Μακροχρόνιοι χρήστες ηρωίνης
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Κρίνεται κατά περίπτωση

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο υποκατάστασης με βουπρενορφίνη
σε συνδυασμό με ιατρική και ψυχολογική
υποστήριξη

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Βασική ιατρική φροντίδα
  • Χορήγηση βουπρενορφίνης, ναλτρεξόνης
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Πρόληψη υποτροπής
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Υποστήριξη σε επαγγελματική επανένταξη (συνεργασία με Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Ε.Κ. και τοπικούς φορείς)
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Χάρτης