Κέντρα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες Δήμου Θεσσαλονίκης ΣΕΙΡΙΟΣ

Διεύθυνση
(Δ΄ και Ε΄ δηµοτικά διαμερίσματα): Κων. Καραμανλή 60, Τ.Κ. 546 42, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 860781, 886852
Fax
2310 860781, 886852
Email
seiriosanatolikos@kp-seirios.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 8.30--Ι4.30 Απογεύματα, µε ραντεβού

Γίνονται δεκτοί
Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς 5 Νέους εκτός σχολικής κοινότητας . Παλιννοστούντες 5 Στρατευµένους » Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλους επαγγελματίες (π.χ. αστυνομικούς, δικαστικούς) 5 Αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους » Ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ενημέρωση σε θέµατα που αφορούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τα ψυχοκοινωνικά αίτια της χρήσης και τις συνέπειές της
  • Παρέμβαση/εκπαίδευση: α. σε ενήλικες που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε νέους (γονείς, εκπαιδευτικούς, επικεφαλής ομάδων) β.σε µαθητές, µε στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάµωση της προσωπικότητάς τους και γ.σε επαγγελματίες (δικαστικούς επιµελητές, σωφρονιστικούς υπαλλήλους κ.ά.) που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε ειδικές οµάδες πληθυσμού
Χάρτης