Κέντρα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες Δήμου Θεσσαλονίκης ΣΕΙΡΙΟΣ

Διεύθυνση
Κέντρο Κεντρικού Τομέα: (Α',Β' και Γ' δημοτικά διαμερίσματα): Aγίας Σοφίας 28, Τ.Κ. 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 260715, 243516
Email
seirioskentrikos@kp-seirios.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 8.30--Ι4.30 Απογεύματα, µε ραντεβού

Γίνονται δεκτοί
Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς 5 Νέους εκτός σχολικής κοινότητας . Παλιννοστούντες 5 Στρατευµένους » Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλους επαγγελματίες (π.χ. αστυνομικούς, δικαστικούς) 5 Αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους » Ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ενημέρωση σε θέµατα που αφορούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τα ψυχοκοινωνικά αίτια της χρήσης και τις συνέπειές της
  • Παρέμβαση/εκπαίδευση: α. σε ενήλικες που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε νέους (γονείς, εκπαιδευτικούς, επικεφαλής ομάδων) β.σε µαθητές, µε στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάµωση της προσωπικότητάς τους και γ.σε επαγγελματίες (δικαστικούς επιµελητές, σωφρονιστικούς υπαλλήλους κ.ά.) που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε ειδικές οµάδες πληθυσμού
Χάρτης