Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραµµα διαµονής ενηλίκων

Διεύθυνση
Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη 546 34, Ελλάδα
Τηλέφωνο
2310 215505
Fax
2310 960773
Email
/rehab@kethea-ithaki.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 13.00--2Ι.00 Τρίτη και Πέμπτη, 09.00--17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισμός (η χωρητικότητα του ξενώνα είναι Ι0 άτομα)
'Οριο ηλικίας
Άνω των 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη φάση της θεραπευτικής κοινότητας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

12 µήνες και επιπλέον 12 µήνες επανεξέτασης

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Oικογενειακή θεραπεία
  • Νομική υποστήριξη
  • Σχολική εκπαίδευση
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Επαγγελματική κατάρτιση
  • Αθλητικές δραστηριότητες
  • Στέγαση µελών
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς