Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

Διεύθυνση
Κουμουνδούρου 3, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
27210 89482
Email
kalkethea@gmail.com
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Καθημερινά, όλες τις ώρες

'Οριο ηλικίας
Άνω των 19 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη φάση της θεραπευτικής κοινότητας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

14 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Στέγαση (ξενώνας)
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ομαδική θεραπεία
  • Πρόληψη υποτροπής
  • Οικογενειακή θεραπεία
  • Εκπαίδευση
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Νομική υποστήριξη
  • Δημιουργικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς