Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης (πρωϊνού και βραδινού προγράμματος) ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
Φυλής 217, Τ.Κ. 112 53, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8629812, 8641888
Fax
210 8651227
Email
info@kethea-diavasi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 13.00-21.00

'Οριο ηλικίας
Άνω των 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την κύρια φάση θεραπείας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

12 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ψυχιατρική υποστήριξη (ανάλογα με την περίπτωση)
 • Ομαδική θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική παρακολούθηση
 • Συναντήσεις/ομάδες γονέων
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
 • Εκπαίδευση (π.χ. υποτροφίες για συνέχιση της επαγγελματικής κατάρτισης)
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας -- Club  Εργασίας
 • Νομική υποστήριξη
 • Ὀργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες
 • Αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς