Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού, Γλυφάδας

Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή, 9.00-15.00

Γίνονται δεκτοί
Μαθητές . Εκπαιδευτικούς, Γονείς, Παιδιά, εφήβους ,Τοπικούς φορείς , Ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  1. Εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας
  2. Σεμινάρια εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων
  3. Σεμινάρια γονέων
  4. Όμάδες γονέων
  5. Ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα πρόληψης
  6. Ομάδες εφήβων
  7. Δημιουργία δικτύου πρόληψης στην κοινότητα
  8. Έκδοση εντύπων
  9. Δημοσιεύσεις άρθρων στον τοπικό Τύπο
  10. Ενημέρωση χρηστών και των οικογενειών τους για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα