Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης Ιωαννίνων

Διεύθυνση
Κοραή ΙΙ, Τ.Κ. 454 44, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
26510 77010, 77020
Fax
26510 75655
Email
ioannina@kethea-exodos.gr, family_ioannina@kethea-exodos.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00-17.00

Γίνονται δεκτοί
Γονείς χρηστών ναρκωτικών, Γονείς και σημαντικοί άλλοι χρηστών
Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας
 • Εκλεικτική προσέγγιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική θεραπεία
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Συναντήσεις/ομάδες γονέων
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Εκπαίδευση (π.χ. ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων)
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.ά.
 • Σεμινάρια, ενημέρωση γονέων και συγγενών
Εθνικοί Φορείς