Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα Φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων

Διεύθυνση
Φωκαίας 26, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 262 26, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 343400, 323606
Fax
2610 343023
Email
info@kethea-oxygono.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00-17.00

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Γίνονται δεκτοί:

 • Γονείς χρηστών ναρκωτικών
 • Συγγενείς και σημαντικοί άλλοι χρηστών
Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας
 • Εκλεκτική προσέγγιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική θεραπεία
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Συναντήσεις/ομάδες γονέων
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Εκπαίδευση (π.χ. ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων)
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.ά.
 • Σεμινάρια, ενημέρωση γονέων και συγγενών
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς