Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης (πρωϊνού και βραδινού προγράμματος) ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
3ης Σεπτεμβρίου 176, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8655813, 2659216, 8651851, 8618633, 8665911
Fax
210 8651227
Email
info@kethea-diavasi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 10.00-21.00

Γίνονται δεκτοί
Συγγενείς και φίλοι χρηστών
Θεραπευτική προσέγγιση
  • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
  • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Σεμινάρια, ενημέρωση γονέων και συγγενών για τη χρήση, την εξάρτηση και τον τρόπο θεραπευτικής παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
  • Σεμινάρια για την κατανόηση του καθοριστικού ρόλου της οικογένειας στη θετική έκβαση της θεραπευτικής προσπάθειας των εξαρτημένων
  • Ομάδες αυτοβοήθειας
  • Ομαδική συμβουλευτική
  • Ατομική συμβουλευτική
  • Οικογενειακή θεραπεία
  • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.ά.
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς