Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης Δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου και Ταύρου ΣΤΑΘΜΟΣ

Διεύθυνση
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 65, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα
Τηλέφωνο
20 9537215--6, 9533488
Fax
20 9537215
Email
kepstath@otenet.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.30 - 15.00

Γίνονται δεκτοί
Εκπαιδευτικούς, Γονείς, Νέους, φοιτητές, Στελέχη τοπικής κοινότητας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνικές υπηρεσίες

Βραχύχρονες και μακρόχρονες παρεμβάσεις πρόληψης με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας 

Χάρτης