Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ

Διεύθυνση
Δημ. Μπλέτσα 19, Κομοτηνή 691 00, Ελλάδα
Τηλέφωνο
25310 81750-1
Fax
25310 81752
Email
kporfeas@otenet.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 8.00--Ι4.30 Απογεύματα, µε ραντεβού

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα
 • Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς
 • Σπουδαστές, φοιτητές 
 • Νέους εκτός σχολικής κοινότητας, οµαδάρχες κατασκηνώσεων, κατασκηνωτές
 • Αγήλικους παραβάτες, µειονότητες .
 • Εθελοντές
 • Επαγγελματίες υγείας, δημοσιογράφους, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
 • Μέλη πολιτιστικών συλλόγων, σωματείων
 • Ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις σε οµάδες μαθητών, νέων .
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για εφαρµογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία
 • Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε οµάδες γονέων
 • Ενηµμέρωση/ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για το έργο της πρόληψης
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης
 • Ενημέρωση χρηστών και των οικογενειών τους για τα υπάρχοντα θεραπευτικά προγράµµατα
Χάρτης