Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ

Διεύθυνση
Βραΐλα Αρμένη 6, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26610 41111, 36327
Fax
26610 41111
Email
dimopker@otenet.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 2.00-15.00
Δευτέρα & Τετάρτη, 18.00-2.00

Γίνονται δεκτοί
1.Μαθητές 2.Εκπαιδευτικοί 3.Γονείς 4.Φοιτητές 5.Επαγγελματίες ψυχικής υγείας 6.Μέλη αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων 7.Δημοσιογράφοι 8.Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης 9.Ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου
  • Εκπαίδευση και εποπτεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας
  • Υποστήριξη στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην οικο-συστημική προσέγγιση
  • Ευαισθητοποίηση συλλόγων εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη πολιτικής προαγωγής της υγείας στο σχολείο
  • Σεμινάρια/ομάδες γονέων
  • Ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφων, επαγγελματιών υγείας
  • Δικτύωση φορέων για την προαγωγή της υγείας
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης για θέματα διαπροσωπικών σχέσεων
  • Ενημέρωση και παραπομπή χρηστών και των οικογενειών τους σε θεραπευτικά προγράμματα
Χάρτης