Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
Τσαμαδού 7, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3847700, 3300058
Fax
210 3303903
Email
info@kethea-endrasi.gr
Δυναμικότητα σε θέσεις
20-25 άτομα
Γίνονται δεκτοί
Αποφυλακισμένοι χρήστες
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

18 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο κοινωνικής αλλαγής Prochaska και Diclemente
 • Συνέντευξη κινητοποίησης
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Εξατομικευμένη θεραπεία σε συνδυασμό με τεχνικές ομαδικής θεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Κινητοποίηση σε θεραπεία
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Συμβουλευτική οικογένειας
 • Πρόληψη υποτροπής

 

Ψυχοθεραπεία:

 • Ομαδική θεραπεία
 • Θεραπεία απεξάρτησης
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Παροχή νομικών συμβουλών, βοήθειας και υποστήριξη
 • Κοινωνική ένταξη
 • Ξενώνας διαμονής

 

Εκπαίδεση:

 • Συμβουλευτική σε θέματα εκπαίδευσης
 • Υποστήριξη για την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

 

Άλλες δραστηριότητες:

 • Υποστήριξη για την ανάπτυξη καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς