ΚΕΘΕΑ Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.)

Διεύθυνση
Σορβόλου 24, Τ.Κ 116 36, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 9241993-6
Fax
210 9241986
Email
euprog@kethea.gr; admin@kethea.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00-17.00

Παράρτημα ΝΟΣΤΟΣ:
Πεύκων 12, Τ.Κ.: Ι89 00, Σαλαμίνα
Τηλ.: 210 4675347, 4287320
Fax: 210 4671458, 4280477
E-mail: info@kethea-nostos.gr; educ@kethea-nostos.gr

Παράρτημα ΔΙΑΒΑΣΗ:
Σταυροπούλου 29, Τ.Κ. :112 52, Αθήνα
Τηλ.: 210 8664259, 8660070
Fax: 20 8651227
E-mail: info@kethea-diavasi.gr; educ@kethea-diavasi.gr

Παράρτημα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
Βαλτετσίου 37, Τ.Κ.: 106 81, Αθήνα
Τηλ.: 210 3300751
Fax: 210 3300759
E-mail: info@kethea-paremvasi.gr; educ@kethea-paremvasi.gr

Παράρτημα ΣΤΡΟΦΗ:
Φλωρίνης Ι5, Τ.Κ.: 112 51, Αθήνα
Τηλ.: 210 8840862, 8650943
Fax: 210 8842237
E-mail: info@kethea-strofi.gr; educ@kethea-strofi.gr

Παράρτημα ΠΛΕΥΣΗ:
Μαγνησίας 29, Τ.Κ.: 112 51, Αθήνα
Τηλ.: 210 8218883
Εαχ: 210 8218814
E-mail: info@kethea-plefsi.gr

Δυναμικότητα σε θέσεις
Ι5 άτομα σε κάθε δομή
'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Γίνονται δεκτοί:

  • Απόφοιτοι από τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ
  • Μέλη άλλων αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων στη φάση της κοινωνικής επανένταξης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
  • Υλοποίηση ευρύτερων προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς