ΚΕΘΕΑ Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) ΙΘΑΚΗ

Διεύθυνση
Σίνδος, Τ.Κ. 547 00, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 799976
Fax
2310 723309
Email
/europrograms@kethea-ithaki.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 08.00--16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
Προγράμματα κατάρτισης: |40 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα
  • Προγράμματα κατάρτισης: σύµφωνα µε την προβλεπόμενη διάρκεια από τις διαχειριστικές αρχές
  • Προγράμματα µαθητείας: συμβάσεις διάρκειας 5 µηνών µε δυνατότητα ανανέωσης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνικές υπηρεσίες

Για τα επιχορηγούµενα προγράµµατα, αυτές που προβλέπονται από τα ισχύοντα συστήµατα διαχείρισης και τις εγκριτικές αποφάσεις. Για τα προγράµµατα µαθητείας, σύµβαση ορισμένου χρόνου που προσαρμόζεται σε όσα προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αμοιβές, ασφάλιση κτλ.). Η εκπαίδευση συνίσταται στην υποστήριξη και την εποπτεία για τη σταδιακή ένταξη στην παραγωγική διαδικασία, όπου η τέχνη µαθαίνεται ασκώντας την µε την ανάληψη όλο και πιο πολύπλοκων λειτουργιών µέσα στην παραγωγική διαδικασία.

Χάρτης
Εθνικοί Φορείς