Μεταβατικό Σχολείο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραµµα διαµονής ενηλίκων

Διεύθυνση
Σίνδος, Τ.Κ. 574 00, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 723110
Fax
2310 723021
Email
/educ@kethea-ithaki.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, Ι7.00--Ι9.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
80 άτοµα
Γίνονται δεκτοί
Μέλη και απόφοιτοι των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

9 µήνες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Επαγγελματική συμβουλευτική
  • Μαθήματα Γ΄ Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου για την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή τη συµµετοχή σε πανελλήνιες εξετάσεις
  • Μαθήματα ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  •  Μαθήματα µουσικής, θεάτρου, φωτογραφίας, εικαστικών
  • Αθλητικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς