Μονάδα Διπλής Διάγνωσης Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ

Διεύθυνση
Λαγκαδά 196
Τηλέφωνο
2313 324188
Email
grpkh_ianos@psychothes.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 7.00-15.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
30 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Άνω των Ι8 ετών
Γίνονται δεκτοί
1. Χρήστες ουσιών 2. Χρήστες µε παράλληλα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήµατα (διπλής διάγνωσης)
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει προβλεπόμενη διάρκεια 

Θεραπευτική προσέγγιση

Προσέγγιση Θεραπευτικής Κοινότητας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική περίθαλψη 
 • Βασική ιατρική φροντίδα (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής 
 • Διαχείριση περιστατικού
 • Κινητοποιητική συνέντευξη
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτική διαχείρισης οικονομικών θεμάτων 
 • Εκπαίδευση/ κατάρτιση
 • Εύρεση εργασίας
 • Νομική υποστήριξη 

 

Χάρτης
Εθνικοί Φορείς