Μονάδα Εφήβων Ρεθύμνης

Διεύθυνση
Δημοκρατίας 32, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο Κρήτης
Τηλέφωνο
28310 21200
Fax
28310 21201
Email
adolret@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα και Τετάρτη, 9.00-20.00
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9.00-7.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
15 άτομα
'Οριο ηλικίας
Έως 24 ετών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Γίνονται δεκτοί:

  • Χρήστες ναρκωτικών και αλκοόλ σε περιστασιακή ή συστηματική βάση
  • Οικογένεια και σημαντικοί άλλοι χρηστών
  • Φορείς της κοινότητας που αντιμετωπίζουν περιστατικά χρήσης

 

Από 6 μήνες έως 1 έτος

Θεραπευτική προσέγγιση

Ψυχοθεραπεία με βάση τη συστημική σκέψη

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Ψυχιατρική υποστήριξη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία
  • Θεραπεία ζεύγους
  • Θεραπευτικές ομάδες χρηστών
  • Θεραπευτικές ομάδες γονέων
  • Ενημέρωση και συμβουλευτική φορέων κοινότητας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Πρόγραμμα ή κέντρο
Περιφέρεια
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς