Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης Θεραπευτικού Προγράμματος Υποκατάστασης Αθήνας - Πειραιά

Διεύθυνση
Σμύρνης 26, Τ.Κ. 104 39, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8847078-9
Fax
210 8820434
Email
rehabilitation@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Καθημερινά, 8.00-15.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
50-60 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία στις θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης Αθήνας -- Πειραιά
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

18 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία
  • Χορήγηση ναλτρεξόνης (όταν κρίνεται αναγκαίο)
  • Συστηματική ιατρική και οδοντιατρική παρακολούθηση
  • Προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους φορείς
  • Συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς