Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης Τµήµα Αποκατάστασης Εξαρτηµένων ΙΑΝΟΣ

Διεύθυνση
Αναγεννήσεως 13, 546 27, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 550919
Fax
2310 550555
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 7.30--14.30 Δευτέρα, 14.30--19.30

Δυναμικότητα σε θέσεις
20--25 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραµµα της Θεραπευτικής Κοινότητας Καρτερών του Τµήµατος Αποκατάστασης Εξαρτηµένων ΙΑΝΟΣ του ΨΝ.Θ.
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1--2 έτη

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ὁμαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Συμμετοχή σε δραστηριότητες κοινωνικοποίησης
  • Δυνατότητα παρακολούθησης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Εξατομικευµένη προετοιμασία για συνεντεύξεις πρόσληψης, υποστήριξη και συμπλήρωση εντύπων και κατάρτιση βιογραφικού
  • Προώθηση σε επιδοτούµενα εκπαιδευτικά σεμινάρια
  • Τµήµα προώθησης στην αγορά εργασίας
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς