ΜΟΘΕ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Σωτηρία

Διεύθυνση
Μεσογείων 152, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 5200700, -715, -717
Email
secdmbdathens@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-14.30
Σάββατο & Κυριακή, 10.00-13.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
450 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
1. Χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών με κύρια ουσία χρήσης τα οπιοειδή 2. Ασθενείς σε υποκατάσταση μεθαδόνης από άλλες Μονάδες Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει προβλεπόμενη διάρκεια

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Υποκατάσταση (μεθαδόνη) 
 • Βραχείες παρεμβάσεις
 • Τεχνικές Πρόληψης Υποτροπών
 • Τεχνικές Διαχείρισης Ευκαιρίας (Contingency Management)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική περίθαλψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής 
 • Διαχείριση περιστατικού
 • Κινητοποιητική Συνέντευξη
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Στεγαστική βοήθεια (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Συμβουλευτική διαχείρισης οικονομικών θεμάτων (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας (e-health) (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Εκπαίδευση/ Κατάρτιση (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Νομική υποστήριξη (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Εύρεση εργασίας (με παραπομπή σε άλλη δομή)

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Πρόγραμμα ή κέντρο
Περιφέρεια
Χάρτης