Πρόγραμμα Αλκοόλ Ψυχιατρική Κλινική

Διεύθυνση
Λεωφόρος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 455 00, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
26510 99711
Fax
26510 99667
Δυναμικότητα σε θέσεις
30 (για όλα τα ψυχιατρικά περιστατικά)
'Οριο ηλικίας
Άνω των 18 ετών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 μήνας

Θεραπευτική προσέγγιση

Θεραπεία συμπεριφοράς σε συνδυασμό με ομαδική ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική υποστήριξη

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ψυχιατρική παρακολούθηση
  • Ατομική ψυχοθεραπεία
  • Ομαδική ψυχοθεραπεία