Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης Μονάδα Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων ΑΤΡΑΠΟΣ

Διεύθυνση
Ιωάννου Βαρβάκη 9, Τ.Κ. 114 74, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6420453, 6429689
Fax
210 6448796
Email
adolescence@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Πέμπτη, 8.00-20.00
Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
12 άτομα
'Οριο ηλικίας
13-24 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες κάνναβης σε πειραματική ή συστηματική χρήση
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Κύρια φάση: 12 μήνες
Επανεξέταση: 12 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Οικογενειακή συστημική θεραπεία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ατομική θεραπεία
  • Ομαδική θεραπεία
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Συμβουλευτική ομάδα γονέων
  • Οικογενειακή θεραπεία
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς