Πρόγραμμα ομαδικής υποστήριξης μελών και οικογενειών με προβλήματα από τη χρήση αλκοόλ

Διεύθυνση
Παντανάσσης 95, Τ.Κ. 262 21, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 623290, 226948
Fax
2610 623290, 226948
Email
kpachaia@pat.forthnet.gr, cecilkat@upatras.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα, 20.00-22.00
Τετάρτη, 18.00-22.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
45 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 18 έως 60 ετών
Γίνονται δεκτοί
Άτομα και οικογένειες ατόμων με προβλήματα από την κατάχρηση αλκοόλ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

2 χρόνια

Θεραπευτική προσέγγιση

Μέθοδος Hudolin

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Διαγνωστική συνέντευξη κινητοποίησης
  • Ομάδες αυτοβοήθειας
  • Αγωγή κοινότητας
Χάρτης