Σχολείο 18 ΑΝΩ Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 122, Τ.Κ. 114 72, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3622217, 3622701
Fax
210 3622201
Email
kekano18@hol.gr
Δυναμικότητα σε θέσεις
60 άτομα
'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Απεξαρτημένοι της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

2,5 χρόνια

Θεραπευτική προσέγγιση
  • Ψυχοεκπαιδευτική προσέγγιση και ψυχολογική υποστήριξη ατόμων και ομάδων μαθητών
  • Αρχές της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνικές υπηρεσίες

Κυριότερος στόχος είναι η σύνδεση του απεξαρτημένου με τη γνώση

  • Εξειδικευμένος ετήσιος σχεδιασμός ανάλογα με τις ανάγκες των θεραπευομένων
  • Συνεργασία με το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  • Συνήθης λειτουργία τμημάτων γυμνασίου, λυκείου, Η/Υ και αγγλικών
  • Ομάδες λόγου και έκφρασης, περιβαλλοντικής αγωγής κ.ά.
  • Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς