Σύλλογος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

Διεύθυνση
Ηρώων Πολουτεχνείου 136, Τ.Κ. 412 23, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 237811
Fax
2410 237811
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12.00--Ι5.00

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Απευθύνεται σε:

  • Οικογένειες των μελών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
  • Φίλους και συνεργάτες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ενεργοποίηση των οικογενειών του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
  • Ενημέρωση της κοινής γνώμης ατομικά ή συλλογικά γύρω από το πρόβλημα της χρήσης εξαρτητικών ουσιών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
  • Προβολή του έργου που επιτελούν τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και ειδικότερα το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
  • Άσκηση επιρροής προς την Πολιτεία για τη λήψη κατάλληλων μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών
  • Επεξεργασία προτάσεων και απόψεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και η παράλληλη προώθησή τους με στόχο τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων από τους αρμόδιους φορείς
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς