Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
Χάνδακος 8, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο
2810 331034
Fax
2810 343220
Email
teans@kethea-ariadni.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 2.00-17.00
Τετάρτη, 12.30-20.30

Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισμός
'Οριο ηλικίας
Από 14 έως 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες σε περιστασιακή ή συστηματική βάση και οι οικόγενειές τους
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

12 μήνες περίπου

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ενημέρωση και προετοιμασία για ένταξη στην κύρια θεραπευτική φάση
 • Ατομική υποστηρικτική/συμβουλευτική
 • Ομαδική υποστηρικτική/συμβουλευτική
 • Σεμινάρια και σχολές γονέων
 • Συναντήσεις/ομάδες γονέων
 • Βασική ακαδημαϊκή εκπαίδευση
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης
 • Αθλητικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς