Συμβουλευτική Στήριξη Κρατουμένων Χρηστών στις Φυλακές Αγ. Στεφάνου ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας εφήβων και νεαρών ενηλίκων

Διεύθυνση
Φωκαίας 26, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 262 26, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 343400, 323606
Fax
2610 343023
Email
info@kethea-oxygono.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9.00-Ι7.00

'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ναρκωτικών στις φυλακές Αγ. Στεφάνου
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Ομαδική συμβουλευτική προσανατολισμένη
στις αρχές των ομάδων αυτοβοήθειας που κινείται
στα δύο πρώτα στάδια του μοντέλου Κοινωνικής
αλλαγής Prochaska και Diclemente

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Κινητοποίηση και συμβουλευτική σε ζητήματα ουσιοεξάρτησης
  • Ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Έκφραση συναισθημάτων
  • Επίτευξη θεραπευτικής σχέσης
  • Παραπομπή για συνέχιση της θεραπείας και ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα εκτός φυλακής
  • Υποστήριξη της προσπάθειας για αλλαγή του τρόπου ζωής
  • Αποχή και μείωση της χρήσης ουσιών
  • Κινητοποίηση σε θέματα υγείας
  • Εκπαίδευση στη μείωση της βλάβης
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς