Συμβουλευτική Στήριξη Κρατουμένων Χρηστών στις Φυλακές Κορυδαλλού ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
Τσαμαδού 7, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3847700, 3300058
Fax
210 3303903
Email
info@kethea-endrasi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 2.00-17.00

'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού (Δικαστικές, Γυναικείες και Ψυχιατρικό Κατάστημα Κρατουμένων)
Θεραπευτική προσέγγιση
 • Συμβουλευτική ανάπτυξη κινήτρων και πρόληψη υποτροπής
 • Ομαδική συμβουλευτική βασισμένη στις αρχές των ομάδων αυτοβοήθειας που κινείται στα δύο πρώτα στάδια του μοντέλου της κοινωνικής αλλαγής Prochaska και Diclemente Iη επιλογή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια για τις επιπτώσεις της χρήσης ουσιών στη σωματική και ψυχική υγεία και κινητοποίηση, ώστε να απευθυνθούν στις υπηρεσίες υγείας του Σωφρονιστικού Καταστήματος
 • Σεμινάρια για θέματα σωματικής αποτοξίνωσης και ψυχικής απεξάρτησης
 • Αρχική εκτίμηση των προβλημάτων σχετικά με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, την ψυχική και σωματική υγεία, το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, με τη χρήση έγκυρων διαγνωστικών εργαλείων
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομάδες αυτοβοήθειας
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Παραπομπή για συνέχιση της θεραπείας του στις θεραπευτικές κοινότητες στις Δικαστικές και Γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού ή σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα εκτός φυλακών
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς