Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ Καλαμάτας, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής

Διεύθυνση
Κουμουνδούρου 3, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
27210 89482
Email
kalkethea@gmail.com
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 2.00-17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισμός
'Οριο ηλικίας
Άνω των 19 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ναρκωτικών ουσιών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1-2 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Βασική ιατρική ενημέρωση και φροντίδα, διασύνδεση με φορείς υγειονομικής περίθαλψης
  • Ενημέρωση για τη λειτουργία του θεραπευτικού προγράμματος
  • Αξιολόγηση για το σχεδιασμό θεραπείας ή την παραπομπή σε άλλο πρόγραμμα
  • Κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτική κοινότητα
  • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς