Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης Ιωαννίνων

Διεύθυνση
Αρχ. Μακαρίου ΙΙ, ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι., Αιθ. 127, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 425 21, Ιωάννινα
Τηλέφωνο
26510 64077, 64059, 64568
Fax
26510 64971
Email
ioannina@kethea-exodos.gr, cc_ioannina@kethea-exodos.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00-17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
25 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 18 ετών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα
  • Κλινική αξιολόγηση
  • Ιατρική φροντίδα
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ενημέρωση και κινητοποίηση
  • Παραπομπή σε θεραπεία
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Εθνικοί Φορείς